Telefon: 01/3310-399

Ulica Drage Kodrmana 3a

Javna nabava

Javna nabava u Centru za socijalnu skrb Zaprešić

Plan nabave za 2017. g.

Na temelju čl.20. Zakona o javnoj nabavi (N.N. broj 90/11,83/13,143/13),Financijskog plana za 2017.god. i članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, na sjednici održanoj 28.12.2016. Upravno vijeće donosi:

Plan nabave za 2017 (pdf)

Izmjena i dopuna plana nabave za 2016. g.

Na temelju čl.20. Zakona o javnoj nabavi (N.N. broj 90/11,83/13,143/13),Financijskog plana za 2016.god. i članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, na sjednici održanoj 11.10.2016. Upravno vijeće donosi – Izmjena i dopuna plana nabave za 2016. godinu:

IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2016 (pdf)

ZADNJE OBJAVE
KATEGORIJE OBJAVA
ARHIVA OBJAVA