Telefon: 01/3310-399

Ulica Drage Kodrmana 3a

Info

Naziv ustanove: Centar za socijalnu skrb Zaprešić
Sjedište ustanove je u Zaprešiću na adresi: Dragutina Kodrmana 3a, 10290 Zaprešić.
Ustanova je upisana u registar trgovačkih društava pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.
Ustanova je upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi pri Ministarstvu socijalne politike i mladih.
Ustanova je  razvrstana pri Državnom zavodu za statistiku kao poslovni subjekt prema NKD-u 2007 i to:
Pravno ustrojbeni oblik: Ustanova 30.
Djelatnost: Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja d. n. – 8899.
Osobni identifikacijski broj ustanove: 75082966551.
Žiro-računa ustanove je: HR3623900011100550844 i vodi se kod Hrvatske poštanske banke d.d.
Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zaprešić je Martina Jakuš, dipl.iur.

ZADNJE OBJAVE
KATEGORIJE OBJAVA
ARHIVA OBJAVA