OBAVIJEST

Radi epidemije koronavirusa COVID-19

 

Molimo da Vaše zahtjeve šaljete

 

 Poštom na adresu:

Centar za socijalnu skrb Zaprešić

Drage Kodrmana 3 a, 10290 Zaprešić

ili

na e-mail: czss.zapresic@gmail.com

ili

ih ubacite u poštanski sandučić Centra za socijalnu skrb Zaprešić

 

Za informacije nam se obratite

 poštom,  telefonskim putem na broj 01 /3310 399, 3310 450 ili na

e-mail: czss.zapresic@gmail.com

 

 

Sukladno uputama i preporukama HZJZ stranka koja dolazi po pozivu i stranka koja će se odmah primiti radi žurnih i neodgodivih razloga u prijemni ured prije prvog neposrednog kontakta:

 

–  mora potpisati izjavu da nema temperaturu ni respiratorne

    smetnje koje ukazuju na zarazu s COVID-19  i da prema svojem saznanju nije bila u kontaktu sa zaraženom osobom

–  mora imati OIB kako bi stručni radnik provjerio izrečene mjere samoizolacije uvidom u aplikaciju SocSkrb)

–  mora izmjeriti temperaturu (temperaturu mjeri djelatnik Centra

beskontaktnim toplomjerom)

 

Nakon ulaska u zgradu, stranka mora dezinficirati ruke i pridržavati se mjere socijalnog distanciranja u zgradi, te nositi zaštitnu masku.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju.

RAVNATELJICA

Jakuš, dipl.iur.