Plan nabavesukladno čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) i čl. 4. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17,144/20), Plan nabave Centra za socijalnu skrb Zaprešić i sve njegove promjene možete pogledati na web stranici Read more Plan nabave i Registar ugovora

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( Narodne novine 61/18), članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, članka 13. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Zaprešić te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/21-02/978, URBROJ: 524-08-01-01/5-21-2 od 01.09.2021. god. …

Read more Natječaj – dipl. socijalni radnik/ca – pripravnik dipl. socijalni radnik/ca

Republika Hrvatska povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta svake godine dodjeljuje Nagradu za promicanje prava djeteta.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece te poziva fizičke …

Read more Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini