Događanja | CZSS Zaprešić

PRODUŽEN JAVNI POZIV ZA PRIJAM U RADNI ODNOS, 17.8.-25.8.2022. – PROJEKT “ZAŽELI BOLJI ŽIVOT” U SKLOPU PROGRAMA “ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA FAZA III”

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - Projekt „ZAŽELI-Program zapošljavanja žena – faza III“„ZAŽELI BOLJI ŽIVOT”

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – Projekt „ZAŽELI-Program zapošljavanja žena – faza III“„ZAŽELI BOLJI ŽIVOT

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.16.0180, u okviru programa Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III, a u sklopu provedbe projekta „ Zaželi bolji život“, Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine, raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  u sklopu projekta „ZAŽELI-Program zapošljavanja žena – faza III“ „Zaželi bolji život“

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Mjesto rada: općina Brdovec, Grad Zagreb

Broj traženih radnica: 9 osoba

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 6 mjeseci

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Smještaj: nema smještaja

Naknada za prijevoz: djelomično

Javni poziv vrijedi od: 17.8.

Javni poziv vrijedi do: 25.8.

Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština korisnicima
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
 • pomoć u pranju i glačanju rublja
 • posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
 • uključivanje korisnika u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Pripadnice ciljne skupine koje će biti zaposlene na Projektu, na dan ulaska u Projekt moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • ženski spol
 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
 • prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Osoba mora na dan ulaska u Projekt biti upisana u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a te imati odgovarajući obrazovni status (najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje)
 • prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljne skupine koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama i to: žene od 50 godina i više, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice i dodatne ranjive skupine samohrane majke, majke s troje i više djece.
 • od kandidatkinja se očekuje odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost, poštovanje i motiviranost

Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • zamolba za posao
 • kratak životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja telefona ili mobitela te adresu)
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika dokaza o završenoj školi (preslika svjedodžbe)
 • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde ne stariji od datuma objave Javnog poziva)
 • za pripadnice ciljne skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina, potrebno je priložiti sljedeće: za žene od 50 godina i više osobna iskaznica, za osobe s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom), za žene trgovanja ljudima (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima), za žrtve obiteljskog nasilja (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljne skupine žrtva obiteljskog nasilja), azilantice (odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP), za žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. (rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji), za liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama), za povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci (potvrda o otpuštanju), za pripadnice romske nacionalne manjine (izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini), za beskućnice (rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilištu/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica), za dodatne ranjive skupine definirane od strane korisnika (potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine)
 • vlastoručno potpisanu izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja

Izjava se može preuzeti na www.udrugaivanaperkovca.hr

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem maila ili mobitela:

jasnahorv@yahoo.com  091 5327298

sanja.rajter@gmail.com   099 5181719

uivanaperkovca@gmail.com

 

Prijave na Javni poziv s traženim dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na jedan od dva načina:

 • Poštom na adresu: Udruga Ivana Perkovca, Opća pučka škola, Zagrebačka 44, 10292 Šenkovec u zatvorenoj omotnici, s naznakom: Za javni natječaj u sklopu Projekta ” Zaželi bolji život!”
 • Putem e-maila: uivanaperkovca@gmail.com
 • Osobno, dolaskom u sjedište Udruge Ivana Perkovca, Zagrebačka 44, Šenkovec 10292, uz prethodnu najavu

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem o vremenu obavljanja intervjua.

Na zahtjev poslodavca, kandidatkinja je prilikom intervjua dužna dostaviti potvrdu od obiteljskog liječnika o zdravstvenom stanju (npr.da osoba nije pod mjerom samoizolacije, trudnoća i sl.)

Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na web stranici Udruge Ivana Perkovca, www.udrugaivanaperkovca.hr

Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine

Predsjednik Udruge Ivana Perkovca

                                                          Jasna Horvat

EU fondovi Udruga Ivana Perkovca

Izjava-o-suglasnosti-s-uvjetima-javnog-poziva (docx)

Produzen Javni poziv Zazeli bolji život (pdf)

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - Projekt „ZAŽELI-Program zapošljavanja žena – faza III“„ZAŽELI BOLJI ŽIVOT”

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – Projekt „ZAŽELI-Program zapošljavanja žena – faza III“„ZAŽELI BOLJI ŽIVOT

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.16.0180, u okviru programa Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III, a u sklopu provedbe projekta „ Zaželi bolji život“, Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine, raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  u sklopu projekta „ZAŽELI-Program zapošljavanja žena – faza III“ „Zaželi bolji život“

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Mjesto rada: općina Brdovec, Grad Zagreb

Broj traženih radnica: 9 osoba

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 6 mjeseci

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Smještaj: nema smještaja

Naknada za prijevoz: djelomično

Javni poziv vrijedi od: 4.8.

Javni poziv vrijedi do: 16.8.

Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština korisnicima
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
 • pomoć u pranju i glačanju rublja
 • posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
 • uključivanje korisnika u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Pripadnice ciljne skupine koje će biti zaposlene na Projektu, na dan ulaska u Projekt moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • ženski spol
 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
 • prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Osoba mora na dan ulaska u Projekt biti upisana u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a te imati odgovarajući obrazovni status (najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje)
 • prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljne skupine koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama i to: žene od 50 godina i više, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice i dodatne ranjive skupine samohrane majke, majke s troje i više djece.
 • od kandidatkinja se očekuje odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost, poštovanje i motiviranost

Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • zamolba za posao
 • kratak životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja telefona ili mobitela te adresu)
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika dokaza o završenoj školi (preslika svjedodžbe)
 • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde ne stariji od datuma objave Javnog poziva)
 • za pripadnice ciljne skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina, potrebno je priložiti sljedeće: za žene od 50 godina i više osobna iskaznica, za osobe s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom), za žene trgovanja ljudima (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima), za žrtve obiteljskog nasilja (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljne skupine žrtva obiteljskog nasilja), azilantice (odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP), za žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. (rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji), za liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama), za povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci (potvrda o otpuštanju), za pripadnice romske nacionalne manjine (izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini), za beskućnice (rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilištu/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica), za dodatne ranjive skupine definirane od strane korisnika (potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine)
 • vlastoručno potpisanu izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja

Izjava se može preuzeti na www.udrugaivanaperkovca.hr

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem maila ili mobitela:

jasnahorv@yahoo.com  091 5327298

sanja.rajter@gmail.com   099 5181719

uivanaperkovca@gmail.com

 

Prijave na Javni poziv s traženim dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na jedan od dva načina:

 • Poštom na adresu: Udruga Ivana Perkovca, Opća pučka škola, Zagrebačka 44, 10292 Šenkovec u zatvorenoj omotnici, s naznakom: Za javni natječaj u sklopu Projekta ” Zaželi bolji život!”
 • Putem e-maila: uivanaperkovca@gmail.com
 • Osobno, dolaskom u sjedište Udruge Ivana Perkovca, Zagrebačka 44, Šenkovec 10292, uz prethodnu najavu

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem o vremenu obavljanja intervjua.

Na zahtjev poslodavca, kandidatkinja je prilikom intervjua dužna dostaviti potvrdu od obiteljskog liječnika o zdravstvenom stanju (npr.da osoba nije pod mjerom samoizolacije, trudnoća i sl.)

Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na web stranici Udruge Ivana Perkovca, www.udrugaivanaperkovca.hr

Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine

Predsjednik Udruge Ivana Perkovca

                                                          Jasna Horvat

Javni poziv za prijam u radni odnos – Zazeli bolji zivot sluzbeni dokument (pdf)

EU fondovi Udruga Ivana Perkovca

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).

Javni poziv je objavljen u Jutarnjem listu od 8. veljače 2022., u Večernjem listu od 9. veljače 2022. te u Narodnim novinama (br: 18/22.) od 9. veljače 2022., oglasni dio-objave
Otvoren je u trajanju 15 dana odnosno do 24. veljače 2022. godine.

Poveznica u nastavku:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8331701.html

Više u pdf dokumentu:

Javni-poziv-GREVIO (pdf)

Poštovani udomitelji i udomiteljice,

ovim putem Vam se obraćamo u vezi obavijesti o edukaciji za udomitelje u organizaciji Centra za socijalnu skrb. Naime, temeljem Zakona o udomiteljstvu i Pravilnika o načinu i trajanju osposobljavanja i dodatnog usavršavanja udomitelja, zakonska je obveza udomitelja sudjelovati u godišnjoj edukaciji za udomitelje.

S obzirom na aktualnu pandemiju COVID19, redovito smo kontaktirali s Vama i upućivali Vas na aktualne mjere i upute Nacionalnog stožera civilne zaštite i Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije. Sukladno aktualnim epidemiološkim mjerama, nismo bili u mogućnosti vršiti okupljanja ni zajedničke sastanke, odnosno edukacije. Stoga, navedena edukacija se do daljnjeg odgađa do donošenja novih odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite, odnosno do povoljnije epidemiološke situacije. Stoga, imamo u planu organizirati edukacije u obliku manjih grupa ili individualnog rada s udomiteljima o čemu ćete biti obaviješteni u narednom periodu.

Stojimo Vam na raspolaganju za sva pitanja i nedoumice u Vašem radu. Srdačan pozdrav i ostanite zdravo i dobro!

S poštovanjem,
Tim za udomiteljstvo

RAVNATELJICA:
Martina Jakuš, dipl.iur.

Projektom „Snaga žene“ želi se osigurati pružanje usluga pomoći i njege u kući osobama koje su u nepovoljnom položaju zbog treće životne dobi i oštećenja vida.

Uslugu će u svojim lokalnim zajednicama, odnosno slabije razvijenim područjima, pružati tri novozaposlene osobe iz ranjive skupine (teže zapošljive žene). U okviru projekta pohađat će edukaciju za zanimanje gerontodomaćice uz koju će savladati i pravilan pristup, komunikaciju i rad s osobama oštećena vida. Na taj će se način povećati njihove kompetencije i njihova zapošljivost nakon završetka projekta.

Projektom će se ostvariti preporuke Europske komisije u europskom stupu socijalnih prava. Osigurat će se nova i djelotvorna prava građanima u smislu pristupa usluzi gerontodomaćice educirane
za rad s osobama s oštećenjem vida.

Također su ispunjena i ostala načela: jednake mogućnosti i pristup tržištu rada, pravedni radni uvjeti te socijalna zaštita i uključenost.

Projekt Snaga zene – Gerontodomacice Hrvatskog saveza slijepih (pdf)

Naziv poziva: „Zaželi“ – projekt zapošljavanja žena- Europski socijalni fond

Opći cilj projekta je osnažiti i zaposliti teže zapošljive žene u lokalnoj zajednici kroz pružanje usluga korisnicima s oštećenjem vida

Zazeli – projekt zaposljavanja zena- Europski socijalni fond (pdf)

POŠTOVANI,
ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID -19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2, CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ MOLI KORISNIKE DA ZAHTJEVE ŠALJU KAKO JE DALJE NAVEDENO, TE ĆE SE KONTAKTI SA KORISNICIMA ODVIJATI ISKLJUČIVO TELEFONSKIM PUTEM, A CENTAR ĆE U SLUČAJU HITNOSTI PRIMATI STRANKE U VREMENU OD 9 DO 11 SATI.

Poštom na adresu:

Centar za socijalnu skrb Zaprešić

Drage Kodrmana 3 a, 10290 Zaprešić

ili

na e-mail: czss.zapresic@gmail.com

ili

ih ubaciti pismeno u poštanski sandučić Centra za socijalnu skrb Zaprešić

Za informacije nam se obratite

poštom,
telefonskim putem na broj 01 /3310 399, 3310 450 ili na
e-mail: czss.zapresic@gmail.com

Sukladno uputama i preporukama HZJZ stranka koja dolazi po pozivu i stranka koja će se odmah primiti radi žurnih i neodgodivih razloga u prijemni ured prije prvog neposrednog kontakta:

 • mora potpisati izjavu da nema temperaturu ni respiratorne smetnje koje ukazuju na zarazu s COVID-19 i da prema svojem saznanju nije bila u kontaktu sa zaraženom osobom
 • mora imati OIB kako bi stručni radnik provjerio izrečene mjere samoizolacije uvidom u aplikaciju SocSkrb)
 • mora izmjeriti temperaturu (temperaturu mjeri djelatnik Centra beskontaktnim toplomjerom)

Nakon ulaska u zgradu, stranka mora dezinficirati ruke i pridržavati se mjere socijalnog distanciranja u zgradi, te nositi zaštitnu masku.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

RAVNATELJICA
Martina Jakuš, dipl.iur.

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb, KLASA: 023-01/14-01/1, URBROJ:2209-54-27-15-13 od 18.2.2015.g. i točke l. stavka 1. Odluke, KLASA: 011-02/20-01/12, URBROJ: 519-02-1/1-20-3 o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koju je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo 08. svibnja 2020. godine, ravnateljica centra za socijalnu skrb, donosi

Odluku organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u centru za socijalnu skrb za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

ODLUKA NOVA O NACINU RADA ZA VRIJEME CORONA 2020 (pdf)

 

 

Opći podaci

NAZIV:
Centar za socijalnu skrb Zaprešić

ADRESA:
Drage Kodrmana 3a,
10290 Zaprešić

OIB:
75082966551

Kontakt

TELEFON:
01/3310-399

TELEFAX:
01/3315-339

E-MAIL:
czss.zapresic@gmail.com

Back to top