Događanja | CZSS Zaprešić

POŠTOVANI, ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID -19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2, CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ MOLI KORISNIKE DA ZAHTJEVE ŠALJU KAKO JE DALJE NAVEDENO, TE ĆE SE KONTAKTI SA KORISNICIMA ODVIJATI ISKLJUČIVO TELEFONSKIM PUTEM, A CENTAR ĆE U SLUČAJU HITNOSTI PRIMATI STRANKE U VREMENU OD 9 DO 11 SATI.

Poštom na adresu:

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb, KLASA: 023-01/14-01/1, URBROJ:2209-54-27-15-13 od 18.2.2015.g. i točke l. stavka 1. Odluke, KLASA: 011-02/20-01/12, URBROJ: 519-02-1/1-20-3 o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koju je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i …

OBAVIJEST

Radi epidemije koronavirusa COVID-19

 

Molimo da Vaše zahtjeve šaljete

 

 Poštom na adresu:

Centar za socijalnu skrb Zaprešić

Drage Kodrmana 3 a, 10290 Zaprešić

ili

na e-mail: czss.zapresic@gmail.com

ili

ih ubacite u poštanski sandučić Centra za socijalnu …

Nastavno na obraćanja nekih roditelja u svezi ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom u situacijama kada roditelji ne žive zajedno, pri čemu pojedinci traže i propusnice, obavještavamo Vas kako slijedi.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dalo je preporuku da se osobni odnosi između djece i roditelja s kojim dijete ne …

POŠTOVANI

ZBOG POJAVE OBOLJENJA OD COVID-19 U REPUBLICI HRVATSKOJ I ŠIRENJA EPIDEMIJE, A U SVRHU SPREČAVANJA POJAVE EPIDEMIJE, CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ MOLI KORISNIKE DA ZAHTJEVE ŠALJE PUTEM:

  • ELEKTRONIČKE POŠTE (czss.zapresic@gmail.com ili korisnik108@mdomsp.hr),
  • PUTEM POŠTE NA ADRESU CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ, DRAGE KODRMANA 3 A, ZAPREŠIĆ,
  • I/ILI DA …

Što je Projekt resocijalizacije?

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama , je projekt za doškolovanje, prekvalifikaciju i zapošljavanje te socijalnu integraciju liječenih ovisnika koji je Vlada RH donijela u travnju 2007. godine.

Kome je namijenjen Projekt resocijalizacije?

Ovisnicima koji se nalaze u programu tretmana, koji su završili program tretmana, rehabilitacije i …

Preporuka vijeća Europe o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju

Preporuka CM/Rec(2018)7 Odbora ministara državama članicama o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju (Usvojio Odbor ministara 4. srpnja 2018. na 1321. sastanku izaslanika ministara)

Poštovani uredniče Jutarnjeg lista!

Na sam Praznik neovisnosti, mislila sam kako ću u miru i opušteno sa obitelji blagovati, no zatekla me vijest - afera „cipele“. U svojoj četrdeset prvoj godini radnog staža u mojoj socijali susrećem se ponovo sa blaćenjem i prozivanjem radnika centra za socijalnu skrb, ovaj puta mog Zaprešića, …

Opći podaci

NAZIV:
Centar za socijalnu skrb Zaprešić

ADRESA:
Drage Kodrmana 3a,
10290 Zaprešić

OIB:
75082966551

Kontakt

TELEFON:
01/3310-399

TELEFAX:
01/3315-339

E-MAIL:
czss.zapresic@gmail.com