Događanja | CZSS Zaprešić

Poštovani udomitelji i udomiteljice,

ovim putem Vam se obraćamo u vezi obavijesti o edukaciji za udomitelje u organizaciji Centra za socijalnu skrb. Naime, temeljem Zakona o udomiteljstvu i Pravilnika o načinu i trajanju osposobljavanja i dodatnog usavršavanja udomitelja, zakonska je obveza udomitelja sudjelovati u godišnjoj edukaciji za udomitelje.

S obzirom na aktualnu pandemiju COVID19, redovito smo kontaktirali s Vama i upućivali Vas na aktualne mjere i upute Nacionalnog stožera civilne zaštite i Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije. Sukladno aktualnim epidemiološkim mjerama, nismo bili u mogućnosti vršiti okupljanja ni zajedničke sastanke, odnosno edukacije. Stoga, navedena edukacija se do daljnjeg odgađa do donošenja novih odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite, odnosno do povoljnije epidemiološke situacije. Stoga, imamo u planu organizirati edukacije u obliku manjih grupa ili individualnog rada s udomiteljima o čemu ćete biti obaviješteni u narednom periodu.

Stojimo Vam na raspolaganju za sva pitanja i nedoumice u Vašem radu. Srdačan pozdrav i ostanite zdravo i dobro!

S poštovanjem,
Tim za udomiteljstvo

RAVNATELJICA:
Martina Jakuš, dipl.iur.

Projektom „Snaga žene“ želi se osigurati pružanje usluga pomoći i njege u kući osobama koje su u nepovoljnom položaju zbog treće životne dobi i oštećenja vida.

Uslugu će u svojim lokalnim zajednicama, odnosno slabije razvijenim područjima, pružati tri novozaposlene osobe iz ranjive skupine (teže zapošljive žene). U okviru projekta pohađat će edukaciju za zanimanje gerontodomaćice uz koju će savladati i pravilan pristup, komunikaciju i rad s osobama oštećena vida. Na taj će se način povećati njihove kompetencije i njihova zapošljivost nakon završetka projekta.

Projektom će se ostvariti preporuke Europske komisije u europskom stupu socijalnih prava. Osigurat će se nova i djelotvorna prava građanima u smislu pristupa usluzi gerontodomaćice educirane
za rad s osobama s oštećenjem vida.

Također su ispunjena i ostala načela: jednake mogućnosti i pristup tržištu rada, pravedni radni uvjeti te socijalna zaštita i uključenost.

Projekt Snaga zene – Gerontodomacice Hrvatskog saveza slijepih (pdf)

Naziv poziva: „Zaželi“ – projekt zapošljavanja žena- Europski socijalni fond

Opći cilj projekta je osnažiti i zaposliti teže zapošljive žene u lokalnoj zajednici kroz pružanje usluga korisnicima s oštećenjem vida

Zazeli – projekt zaposljavanja zena- Europski socijalni fond (pdf)

POŠTOVANI,
ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID -19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2, CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ MOLI KORISNIKE DA ZAHTJEVE ŠALJU KAKO JE DALJE NAVEDENO, TE ĆE SE KONTAKTI SA KORISNICIMA ODVIJATI ISKLJUČIVO TELEFONSKIM PUTEM, A CENTAR ĆE U SLUČAJU HITNOSTI PRIMATI STRANKE U VREMENU OD 9 DO 11 SATI.

Poštom na adresu:

Centar za socijalnu skrb Zaprešić

Drage Kodrmana 3 a, 10290 Zaprešić

ili

na e-mail: czss.zapresic@gmail.com

ili

ih ubaciti pismeno u poštanski sandučić Centra za socijalnu skrb Zaprešić

Za informacije nam se obratite

poštom,
telefonskim putem na broj 01 /3310 399, 3310 450 ili na
e-mail: czss.zapresic@gmail.com

Sukladno uputama i preporukama HZJZ stranka koja dolazi po pozivu i stranka koja će se odmah primiti radi žurnih i neodgodivih razloga u prijemni ured prije prvog neposrednog kontakta:

  • mora potpisati izjavu da nema temperaturu ni respiratorne smetnje koje ukazuju na zarazu s COVID-19 i da prema svojem saznanju nije bila u kontaktu sa zaraženom osobom
  • mora imati OIB kako bi stručni radnik provjerio izrečene mjere samoizolacije uvidom u aplikaciju SocSkrb)
  • mora izmjeriti temperaturu (temperaturu mjeri djelatnik Centra beskontaktnim toplomjerom)

Nakon ulaska u zgradu, stranka mora dezinficirati ruke i pridržavati se mjere socijalnog distanciranja u zgradi, te nositi zaštitnu masku.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

RAVNATELJICA
Martina Jakuš, dipl.iur.

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb, KLASA: 023-01/14-01/1, URBROJ:2209-54-27-15-13 od 18.2.2015.g. i točke l. stavka 1. Odluke, KLASA: 011-02/20-01/12, URBROJ: 519-02-1/1-20-3 o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koju je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo 08. svibnja 2020. godine, ravnateljica centra za socijalnu skrb, donosi

Odluku organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u centru za socijalnu skrb za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

ODLUKA NOVA O NACINU RADA ZA VRIJEME CORONA 2020 (pdf)

 

 

OBAVIJEST

Radi epidemije koronavirusa COVID-19

 

Molimo da Vaše zahtjeve šaljete

 

 Poštom na adresu:

Centar za socijalnu skrb Zaprešić

Drage Kodrmana 3 a, 10290 Zaprešić

ili

na e-mail: czss.zapresic@gmail.com

ili

ih ubacite u poštanski sandučić Centra za socijalnu skrb Zaprešić

 

Za informacije nam se obratite

 poštom,  telefonskim putem na broj 01 /3310 399, 3310 450 ili na

e-mail: czss.zapresic@gmail.com

 

 

Sukladno uputama i preporukama HZJZ stranka koja dolazi po pozivu i stranka koja će se odmah primiti radi žurnih i neodgodivih razloga u prijemni ured prije prvog neposrednog kontakta:

 

–  mora potpisati izjavu da nema temperaturu ni respiratorne

    smetnje koje ukazuju na zarazu s COVID-19  i da prema svojem saznanju nije bila u kontaktu sa zaraženom osobom

–  mora imati OIB kako bi stručni radnik provjerio izrečene mjere samoizolacije uvidom u aplikaciju SocSkrb)

–  mora izmjeriti temperaturu (temperaturu mjeri djelatnik Centra

beskontaktnim toplomjerom)

 

Nakon ulaska u zgradu, stranka mora dezinficirati ruke i pridržavati se mjere socijalnog distanciranja u zgradi, te nositi zaštitnu masku.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju.

RAVNATELJICA

Jakuš, dipl.iur.

Nastavno na obraćanja nekih roditelja u svezi ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom u situacijama kada roditelji ne žive zajedno, pri čemu pojedinci traže i propusnice, obavještavamo Vas kako slijedi.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dalo je preporuku da se osobni odnosi između djece i roditelja s kojim dijete ne živi, a nemaju izrečene sudske mjere, odvijaju prema dogovoru i procjeni roditelja, obzirom na procijenjene rizike u obitelji i/ili za dijete.

Centar za socijalnu skrb ne izdaje propusnice ni potvrde u svezi ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom.

Ako nema izravnih kontakata, mogući su kontakti djeteta i roditelja s kojim ne živi putem elektroničkih medija i/ili telekomunikacijskih sredstava (telefon, Skype, WhatsApp, Viber i dr.), a roditelj s kojim dijete živi je dužan iste omogućiti.

U ovoj kriznoj i izvanrednoj situaciji prvenstveno je obaveza i odgovornost roditelja da postignu dogovor i prilagode ostvarivanje osobnih odnosa sa djetetom mjerama zaustavljanja pandemije COVID 19, vodeći računa o zdravlju i sigurnosti djeteta, osobnom zdravlju i sigurnosti i zdravlju i sigurnosti svih drugih građana u Republici Hrvatskoj.

U Zaprešiću, 27. ožujka 2020.

RAVNATELJICA
Martina Jakuš, dipl.iur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako podrzati dijete u nosenju sa strahom od potresa_Odgojno savjetovaliste_ERF (pdf)

 

DOZVOLITE DJETETU DA IZRAZI KAKO SE OSJEĆA
Važno je da dijete zna da smije pred vama izraziti svoj strah i zabrinutost. Koliko god puta je to potrebno, strpljivo saslušajte dijete o tome kako se osjeća vezano uz iskustvo potresa. Djeca tek uče kako regulirati svoje neugodne osjećaje i izražavanje toga kako se osjećaju prvi je korak prema uspješnijoj regulaciji straha.

BUDITE EMOCIONALNO I FIZIČKI DOSTUPNI
U redu je ukoliko dijete u ovim trenucima neizvjesnosti više nego inače treba vašu blizinu i tjelesni kontakt poput češćeg grljenja ili naprosto bivanja u vašoj blizini.

OGRANIČITE DJETETU IZLAGANJE VIJESTIMA O POTRESU
Važno je da dijete zna da potresi, osim straha, mogu rezultirati i nekim ozbiljnijim posljedicama. Međutim, ne izlažite dijete stalnim vijestima o posljedicama potresa ili o riziku za novim potresom putem TV kanala, novina ili web portala.

NAKON RAZGOVORA O POTRESU
Dozvolite da vam dijete postavlja pitanja o potresu ili informacijama koje je čulo. Odgovorite iskreno, ali bez previše detalja, više propitkujte što ono misli o tome. Nakon razgovora o potresu ponudite djetetu da skupa sudjelujete u nekoj ugodnoj aktivnosti – čitanje priče, zajedničkoj igri, slušanju pjesmice i sl. Važno je neugodno iskustvo ublažiti s onim ugodnijim.

OBJASNITE DJETETU KAKO NASTAJE POTRES
Na YouTube-u možete pronaći edukativne animirane filmovi koji na prikladan način djeci pojašnjavaju što je to i kako nastaje potres (kao npr. pojašnjenje da je naša Zemlja poput velike slagalice čiji se djelovi ponekad malo rasplešu). Razumijevanje toga kako potresi nastaju djetetu može stvoriti barem mali osjećaj kontrole u ovom vrlo neugodnom iskustvu. Zamislite da doživite potres, a nemate nikakvu ideju o tome kako do toga dolazi?

ODRŽAVAJTE OBITELJSKU RUTINU
U ovim trenucima nepredvidljivosti, djeci je posebno važno imati osjećaj sigurnosti koji može pružiti uobičajena obiteljska rutina i struktura (poput vremena za obrok, odlazak na spavanje, priča prije spavanja i sl.).

IMAJTE RAZUMIJEVANJA UKOLIKO JE DIJETE ZABORAVLJIVO
Neka djeca će u ovim okolnostima biti pojačano zaboravljiva pa ćete im nekoliko puta trebati ponoviti rečeno ili će se teško koncentrirati na školske zadatke. Samo se podsjetite da je i njima ovo vrlo stresno iskustvo i da nije neobično da im se teže fokusirati, imajte razumijevanja i budite strpljivi.

POKAŽITE DJETETU KAKO DA SE OPUSTI
Ovo je idealno vrijeme da podučite svoje dijete nekoj od tehnika disanja ili meditacije za djecu (tkz. mindfulness aktivnosti). Na internetu možete pronaći mnoge takve aktivnosti za djecu. Isto tako, možete se kao obitelj dogovoriti da ćete imati barem pola sata u danu kada se cijela obitelj «isključuje» od medija i zajednički relaksira. Tada možete jedni druge malo promasirati, češkati, plesati, zajednički duboko disati.

BUDITE UZ DIJETE PRIJE SPAVANJA
Dijete u stresnim okolnostima može biti pojačano zabrinuto zbog odvajanja od vas, pogotovo prije spavanja. Pokušajte provoditi više vremena s djetetom prije spavanja uz aktivnosti kao što su pričanje priče, duboko disanje ili druge tehnike relaksacije. U redu je i ukoliko dijete odjednom ponovno ima potrebu spavati u vašoj blizini. Navedeno će vrlo vjerojatno proći kako će okolnosti biti manje stresne.

RAZVIJAJTE KOD DJETETA OSJEĆAJ ZAHVALNOSTI
Izazovno je u okolnostima potresa imati pozitivnu perspektivu, međutim, njegovanje osjećaja zahvalnosti je vrlo snažna zaštita za naše mentalno zdravlje. Zajedno s djetetom svakog dana nabrojite barem 3 stvari na kojima ste u tom trenutku zahvalni. Krenite prvi tako da dijete može učiti od vas na čemu sve možemo biti zahvalni. Na primjeri – zahvalan/na sam što smo sada zajedno i razgovaramo, na palačinkama koje smo jutros doručkovali i na tome što smo mogli nazvati baku i pitati ju kako je.

ŠTO UČINITI U SLUČAJU NOVOG POTRESA
U skladu s dobi, potrebama i mogućnostima djeteta, razgovarajte s djetom što učiniti ukoliko se dogodi novi potres (kamo se skloniti, što ponijeti sa sobom, koji zidovi su najsigurniji…). Navedeno djetetu može dati barem maleni osjećaj kontrole u ovoj neizvjesnosti i na taj ga način smiriti.

POSTOJE LJUDI KOJI NAM POMAŽU KADA SE POTRES DOGODI
Dijete može umiriti činjenica da postoje vatrogasci, volonteri i drugi odrasli koji priskaču u pomoć kada se potres dogodi i nastoje nam pomoći. Također, ukoliko dijete izrazi zabrinutost oko gubitka doma, možete mu pojasniti kako postoje ljudi koji će vam biti spremni ponuditi pomoć.

BUDITE UZOR DJETETU U NOŠENJU S OVOM STRESNOM SITUACIJOM
Važno je da si dozvolite da iskreno izrazite svoj strah i zabrinutost pred djetetom kako bi i dijete razumjelo da je to jedna sasvim prirodna reakcija, međutim pokušajte u tome biti umjereni. Dijete regulaciju emocija uči prvenstveno promatranjem nas odraslih. Ako ste i sami preplavljeni ovom situacijom, što je skroz u redu, nemojte se suzdržavati od traženja podrške od strane prijatelja ili stručnih osoba (otvorene su linije psihološke pomoći o kojima se možete više informirati putem interneta). Iako ste ovaj tekst pročitali kako biste možda bili veća podrška svom djetetu, nemojte
zaboraviti biti nježni prema sebi

ODGOJNO SAVJETOVALIŠTE

CENTAR ZA REHABILITACIJU
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
https://centar.erf.unizg.hr/

POŠTOVANI

ZBOG POJAVE OBOLJENJA OD COVID-19 U REPUBLICI HRVATSKOJ I ŠIRENJA EPIDEMIJE, A U SVRHU SPREČAVANJA POJAVE EPIDEMIJE, CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ MOLI KORISNIKE DA ZAHTJEVE ŠALJE PUTEM:

  • ELEKTRONIČKE POŠTE (czss.zapresic@gmail.com ili korisnik108@mdomsp.hr),
  • PUTEM POŠTE NA ADRESU CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ, DRAGE KODRMANA 3 A, ZAPREŠIĆ,
  • I/ILI DA ZAHTJEVE UBACE U POŠTANSKI SANDUČIĆ CENTRA.

SVE ZAHTJEVE MOŽETE NAĆI NA NAŠOJ WEB STRANICI www.czss-zapresic.hr

KONTAKTI SA KORISNICIMA ĆE SE ODVIJATI ISKLJUČIVO TELEFONSKIM PUTEM 01 3310-450, 3310-399.

CENTAR ĆE U SLUČAJU ŽURNIH I NEODGODIVIH RAZLOGA STRANKE PRIMATI ISKLJUČIVO NAKON DOGOVORA SA TELEFONOM.

ZAHVALJUJEMO NA RAZUMIJEVANJU. ZDRAVLJE SVIH NAS JE NA PRVOM MJESTU.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ

Crveni križ Zaprešić na raspolaganju rizičnim skupinama građana
http://www.zapresic.hr/vijesti/ostale-vijesti-novosti/gdck-zapresic-covid/2671/

Kao i u svim kriznim situacijama, Hrvatski Crveni križ sa svojim društvima aktivno sudjeluje u rješavanju krize izazvane širenjem korona virusa, kao podrška dežurnim službama, ali i u pružanju pomoći socijalno osjetljivim skupinama, starijima, nemoćnima i bolesnima.

Zaprešićko Gradsko društvo Crvenog križa i nadalje provodi svoje redovne aktivnosti i skrbi o svojim korisnicima, no uz potporu Grada Zaprešića i Centra za socijalnu skrb Zaprešić, spremno je proširiti svoje usluge i staviti se na raspolaganje svima kojima bi u ovoj situaciji pomoć mogla biti potrebna, a s ciljem zadovoljavanja njihovih osnovnih životnih potreba.

S obzirom da Crveni križ Zaprešić ima već razvijenu mrežu te sustav i način pružanja pomoći, sigurna je polazišna točka za one koji pomoć traže, ali i one koji su je voljni pružiti.

Svi koji su zainteresirani za volontiranje u slučaju potrebe, slobodni su javiti se Gradskom društvu Crvenog križa na broj telefona 01 3313 302 ili elektroničkom poštom na adresu ckzapresic@hotmail.com.

 

 

Opći podaci

NAZIV:
Centar za socijalnu skrb Zaprešić

ADRESA:
Drage Kodrmana 3a,
10290 Zaprešić

OIB:
75082966551

Kontakt

TELEFON:
01/3310-399

TELEFAX:
01/3315-339

E-MAIL:
czss.zapresic@gmail.com

Back to top