Javna nabava | CZSS Zaprešić

Plan nabavesukladno čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) i čl. 4. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17,144/20), Plan nabave Centra za socijalnu skrb Zaprešić i sve njegove promjene možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH

Registar ugovora,sukladno čl. 28. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) i čl. 7. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17,144/20), možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH,

 

Sukladno čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna (500,000,00 kuna) bez PDV-a (tzv. Jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Postupak jednostavne nabave utvrđen je Pravilnikom o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave

Naručitelja KLASA:011-02/19-01/1; URBROJ: 2209-54-11-19-1 od 4.11.2019. godine.

Predmet nabave: Usluga zaštita imovine i osoba u Centru za socijalnu skrb Zaprešić

Poziv za dostavu ponude – Usluga zastita imovine i osoba (doc)

Poziv za dostavu ponude – Usluga zastita imovine i osoba (pdf)

Na temelju čl.20. Zakona o javnoj nabavi (N.N. broj 90/11,83/13,143/13),Financijskog plana za 2017.god. i članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, na sjednici održanoj 28.12.2016. Upravno vijeće donosi:

Plan nabave za 2017 (pdf)

Opći podaci

NAZIV:
Centar za socijalnu skrb Zaprešić

ADRESA:
Drage Kodrmana 3a,
10290 Zaprešić

OIB:
75082966551

Kontakt

TELEFON:
01/3310-399

TELEFAX:
01/3315-339

E-MAIL:
czss.zapresic@gmail.com

Back to top