Sjednice Upravnog vijeća | CZSS Zaprešić

ZAPISNIK SA 55. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ:

Zapisnik sa 55 sjednice Upravnog vijeca CZSS Zapresic  (pdf)

ZAPISNIK SA 56. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ:

Zapisnik sa 56 sjednice Upravnog vijeca CZSS Zapresic (pdf)

ZAPISNIK SA 57. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ:

Zapisnik sa 57 sjednice Upravnog vijeca CZSS Zapresic (pdf)

ZAPISNIK SA 58. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ:

Zapisnik sa 58 sjednice Upravnog vijeca CZSS Zapresic (pdf)

ZAPISNIK SA 59. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ:

Zapisnik sa 59 sjednice Upravnog vijeca CZSS Zapresic (pdf)

ZAPISNIK SA 60. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ:

Zapisnik sa 60 sjednice Upravnog vijeca CZSS Zapresic (pdf)

 

Opći podaci

NAZIV:
Centar za socijalnu skrb Zaprešić

ADRESA:
Drage Kodrmana 3a,
10290 Zaprešić

OIB:
75082966551

Kontakt

TELEFON:
01/3310-399

TELEFAX:
01/3315-339

E-MAIL:
czss.zapresic@gmail.com

Back to top