Važni akti | CZSS Zaprešić

Zapisnici sa 42, 43 , 44, 45 i 46. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Zaprešić:

Zapisnik 42 sjednica UV (pdf) Zapisnik 43 sjednica UV (pdf)

Zapisnici sa  34, 35 , 36. i 37. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Zaprešić:

Zapisnik 34 sjednica UV (pdf) Zapisnik 35 sjednica UV (pdf)

Opći podaci

NAZIV:
Centar za socijalnu skrb Zaprešić

ADRESA:
Drage Kodrmana 3a,
10290 Zaprešić

OIB:
75082966551

Kontakt

TELEFON:
01/3310-399

TELEFAX:
01/3315-339

E-MAIL:
czss.zapresic@gmail.com