Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Godisnje_izvjesce_2018 (pdf)