Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Godisnje_izvjesce ZPPI 2020 (pdf)