Naziv ustanove: Centar za socijalnu skrb Zaprešić

Sjedište ustanove je u Zaprešiću na adresi: Dragutina Kodrmana 3a, 10290 Zaprešić.

Ustanova je upisana u registar trgovačkih društava pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Ustanova je upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi pri Ministarstvu socijalne politike i mladih.

Ustanova je  razvrstana pri Državnom zavodu za statistiku kao poslovni subjekt prema NKD-u 2007 i to:

Pravno ustrojbeni oblik: Ustanova 30.

Djelatnost: Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja d. n. – 8899.

Osobni identifikacijski broj ustanove: 75082966551.

Žiro-računa ustanove je: HR3623900011100550844 i vodi se kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zaprešić je Martina Jakuš, dipl.iur.