Na temelju čl.28. Zakona o javnoj nabavi (N.N. broj 120/16),Financijskog plana za 2017.god. i članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, na sjednici održanoj 12.10.2017. Upravno vijeće donosi

Izmjena plana nabave 2017 (xls)