Adresa:
Centar za socijalnu skrb Zaprešić
Drage Kodrmana 3a,
10290 Zaprešić
OIB: 75082966551

Radno vrijeme:

Uredovno vrijeme sa strankama:

PONEDJELJAK, UTORAK,ČETVRTAK   od 8-14:30 sati

SRIJEDA                                                                     od 8-11 sati

Radno vrijeme za jednokratne naknade Grada Zaprešića

Zahtjevi za jednokratne naknade Grada Zaprešića kao i
prijem korisnika odvija se: utorkom i četvrtkom od 15,30 do 17 sati
u Odjelu za novčane naknade/ulaz sa ulice Drage Kodrmana 1.

Telefoni:

Centrala  01/ 3310 450

                      01/ 3310 399

                      01/ 3310 422

                      01/ 3315 347

         fax,     01/ 3315 339             

    e-mail: czss.zapresic@gmail.com

Potražite nas na google karti: