Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( Narodne novine 61/18), članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, članka 13. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Zaprešić te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/21-02/978, URBROJ: 524-08-01-01/5-21-2 od 01.09.2021. god. i Odluke Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 112-06/21-01/2, URBROJ: 524-08-01-01/2-21-4 od 18.03.2021. god., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zaprešić raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za radna mjesta

  1. diplomirani socijalni radnik/ca – neodređeno puno radno vrijeme – jedan (1) izvršitelj/ica
  2. pripravnik diplomirani socijalni radnik/ica – na određeno radno vrijeme – jedan (1) izvršitelj/ica

Više u pdf dokumentu:

Objedinjeni natjecaj za soc_rad i pripravnika (pdf)