Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( Narodne novine 61/18), 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, čl. 13. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Zaprešić te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA:100-01/20-02/168, URBROJ:524-04-2-1-2/1-20-2, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zaprešić raspisuje

Javni natječaj za radno mjesto

  • diplomirani socijalni radnik/ca – neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj_socijalni_radnik-ca (pdf)