Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( Narodne novine 61/18), 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, čl. 13. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Zaprešić te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA:100-01/21-02/570, URBROJ:524-08-01-01/4-21-1 od 27.5.2021, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zaprešić raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za radna mjesta

1. diplomirani socijalni radnik/ca – neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj/ica)
2. diplomirani pravnik/ica – neodređeno puno radno vrijeme (2 izvršitelj/ica)
3. diplomirani psiholog/inja – neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj/ica)