POŠTOVANI,
ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID -19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2, CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ MOLI KORISNIKE DA ZAHTJEVE ŠALJU KAKO JE DALJE NAVEDENO, TE ĆE SE KONTAKTI SA KORISNICIMA ODVIJATI ISKLJUČIVO TELEFONSKIM PUTEM, A CENTAR ĆE U SLUČAJU HITNOSTI PRIMATI STRANKE U VREMENU OD 9 DO 11 SATI.

Poštom na adresu:

Centar za socijalnu skrb Zaprešić

Drage Kodrmana 3 a, 10290 Zaprešić

ili

na e-mail: czss.zapresic@gmail.com

ili

ih ubaciti pismeno u poštanski sandučić Centra za socijalnu skrb Zaprešić

Za informacije nam se obratite

poštom,
telefonskim putem na broj 01 /3310 399, 3310 450 ili na
e-mail: czss.zapresic@gmail.com

Sukladno uputama i preporukama HZJZ stranka koja dolazi po pozivu i stranka koja će se odmah primiti radi žurnih i neodgodivih razloga u prijemni ured prije prvog neposrednog kontakta:

  • mora potpisati izjavu da nema temperaturu ni respiratorne smetnje koje ukazuju na zarazu s COVID-19 i da prema svojem saznanju nije bila u kontaktu sa zaraženom osobom
  • mora imati OIB kako bi stručni radnik provjerio izrečene mjere samoizolacije uvidom u aplikaciju SocSkrb)
  • mora izmjeriti temperaturu (temperaturu mjeri djelatnik Centra beskontaktnim toplomjerom)

Nakon ulaska u zgradu, stranka mora dezinficirati ruke i pridržavati se mjere socijalnog distanciranja u zgradi, te nositi zaštitnu masku.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

RAVNATELJICA
Martina Jakuš, dipl.iur.