Plan i program rada Centra za socijalnu skrb Zaprešić za 2015. godinu:

Plan rada Centra za 2015. g. (pdf)

Preuzmite dokument u pdf formatu.