Plan i program rada Centra za socijalnu skrb Zaprešić za 2016. godinu:

Plan rada Centra za 2016 (pdf)