PLAN I PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ za 2021. godinu:

Plan rada Centra za 2021 (pdf)