Plan nabavesukladno čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) i čl. 4. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17,144/20), Plan nabave Centra za socijalnu skrb Zaprešić i sve njegove promjene možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH

Registar ugovora,sukladno čl. 28. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) i čl. 7. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17,144/20), možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH,