Centar za socijalnu skrb Zaprešić – Preuzmite dokumente u pdf formatu:

PLAN NABAVE ZA 2015. godinu (pdf)