Na temelju čl.20. Zakona o javnoj nabavi (N.N. broj 90/11,83/13,143/13),Financijskog plana za 2017.god. i članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Zaprešić, na sjednici održanoj 28.12.2016. Upravno vijeće donosi:

Plan nabave za 2017 (pdf)