Plan i program rada centra za socijalnu skrb Zaprešić za 2018. godinu:

Plan rada Centra za 2018 (pdf)