Grad Zaprešić – Službene stranice
http://www.zapresic.hr/

Zagrebačka županija
http://www.zagrebacka-zupanija.hr/

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
www.mspm.hr/

Hrvatski zavod za zapošljavanje
www.hzz.hr

Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba
www.poliklinika-djeca.hr

Pučki pravobranitelj
www.ombudsman.hr

Pravobraniteljica za djecu
www.dijete.hr

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom
www.posi.hr

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
www.prs.hr

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
http://www.uljppnm.vlada.hr/

Hrvatski crveni križ
http://www.hck.hr/hr/