Sukladno čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna (500,000,00 kuna) bez PDV-a (tzv. Jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Postupak jednostavne nabave utvrđen je Pravilnikom o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave

Naručitelja KLASA:011-02/19-01/1; URBROJ: 2209-54-11-19-1 od 4.11.2019. godine.

Predmet nabave: Usluga zaštita imovine i osoba u Centru za socijalnu skrb Zaprešić

Poziv za dostavu ponude – Usluga zastita imovine i osoba (doc)

Poziv za dostavu ponude – Usluga zastita imovine i osoba (pdf)