Projektom „Snaga žene“ želi se osigurati pružanje usluga pomoći i njege u kući osobama koje su u nepovoljnom položaju zbog treće životne dobi i oštećenja vida.

Uslugu će u svojim lokalnim zajednicama, odnosno slabije razvijenim područjima, pružati tri novozaposlene osobe iz ranjive skupine (teže zapošljive žene). U okviru projekta pohađat će edukaciju za zanimanje gerontodomaćice uz koju će savladati i pravilan pristup, komunikaciju i rad s osobama oštećena vida. Na taj će se način povećati njihove kompetencije i njihova zapošljivost nakon završetka projekta.

Projektom će se ostvariti preporuke Europske komisije u europskom stupu socijalnih prava. Osigurat će se nova i djelotvorna prava građanima u smislu pristupa usluzi gerontodomaćice educirane
za rad s osobama s oštećenjem vida.

Također su ispunjena i ostala načela: jednake mogućnosti i pristup tržištu rada, pravedni radni uvjeti te socijalna zaštita i uključenost.

Projekt Snaga zene – Gerontodomacice Hrvatskog saveza slijepih (pdf)

Naziv poziva: „Zaželi“ – projekt zapošljavanja žena- Europski socijalni fond

Opći cilj projekta je osnažiti i zaposliti teže zapošljive žene u lokalnoj zajednici kroz pružanje usluga korisnicima s oštećenjem vida

Zazeli – projekt zaposljavanja zena- Europski socijalni fond (pdf)