Preuzmite dokumente u pdf formatu:

Zakon o socijalnoj skrbi (pdf)

Obiteljski zakon, NN 103/15

Zakon o udomiteljstvu, NN 90/11, 78/12

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, NN 137/09, 14/10, 60/10

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, NN 76/14

Zakon o sudovima za mladež, NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15

Kazneni zakon, NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15

Prekršajni zakon, NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15

Zakon o pravu na pristup informacija, NN 25/13, 85/15