Izazovi sustava socijalne skrbi u pristupu oboljelima od multiple skleroze

Svaka promjena u našem životu izazov je koji nas potiče da nešto učinimo, da nešto prihvatimo, da naučimo nešto novo i u konačnici da se znamo  nositi s novonastalom situacijom Takva jedna promjena desila se meni dolaskom na posao u Zaprešić  gdje sam se  prvi puta u životu suočila sa potrebom da se intenzivnije bavim osobama oboljelim od multiple skleroze. Do tada, za mene je to bila bolest kao i svaka druga, a oboljeloj osobi treba pružiti sve ono što mi nalaže moj djelokrug posla, uvažavajući  potrebe korisnika.

      Upoznavajući osobe  oboljele od multiple skleroze kroz moja druženja i susrete u Centru za socijalnu skrb prilikom ostvarivanja  prava iz sustava socijalne skrbi,i aktivnostima u udruzi oboljelih od multiple skleroze Zagrebačke županije, naučila sam nešto malo više o vašim teškoćama u svakodnevnom funkcioniranju u vašim obiteljima i lokalnoj zajednici, o vašim aktivnostima, vašim željama i vašem svakodnevnom trudu da svoj život učinite  primjerenijim a istodobno se noseći sa svim mogućim barijerama na koje nailazite. Različite faze vaše bolesti donose vam fizičku bol ,emocionalne te psihičke teškoće koje postaju to teže što je suradnja i razumijevanje okoline lošija.

        Sustav socijalne skrbi reguliran prije svega Zakonom o socijalnoj skrbi te drugim propisima,  samo je jedan od sustava koji u našem društvu treba biti u punoj funkciji kako bi vaš život bio  podnošljiviji. Neizostavno vas moraju pratiti sustav zdravstva, zapošljavanje te sustav mirovinskog osiguranja. Kada bih morala poredati ove sustave od najvažnijeg do nužnog poredak bi bio slijedeći: Zdravstveni sustav, sustav socijalne skrbi, zapošljavanje, mirovinski sustav.

         Zašto ovakav poredak, pretpostavljam da znate; liječnik je taj koji će vam prvi reći da imate novu dijagnozu a potom slijedi liječenje i dugotrajna borba svakim slijedećim danom vašeg života uz nebrojene uspone i padove, mnogobrojne prilagodbe novonastalim zdravstvenim okolnostima. Osim vas i vaša će obitelj morati puno toga naučiti i savladati kako bi se znali nositi s vašim poteškoćama i problemima.

        Socijalna skrb trebala bi vam biti podrška kako u vašem osnaživanju tako i pomoć u ostvarivanju vaših prava iz socijalne skrbi. U svakodnevnom životu  često nailazim na oboljele od multiple skleroze a da u razgovoru utvrdimo da nisu ostvarili neko pravo iz sustava socijalne skrbi. Ta činjenica ponukala me da za sve vas koji ste   oboljeli, sačinim kratak pregled prava i usluga i odgovorim na neka od vaših najčešćih pitanja .Nazvala sam ga Vodičem kroz prava i usluge u sustavu socijalne skrbi za osobe oboljele od multiple skleroze.

        U pogledu potpore i osnaživanja u lokalnoj zajednici teško da mogu reći kao predstavnik svoje službe da smo puno učinili, nažalost nismo, ali ne iz razloga što vas ne razumijemo i što ne bismo htjeli pomoći ,veš isključivo stoga što su naši kadrovski resursi toliko skromni da s velikim teškoćama uspijevamo odrađivati osnovne zadaće iz sustava(zabrana zapošljavanja!!).

No nadam se da, kad ste u prilici posjetiti nas iz potrebe za ostvarivanjem nekog prava, da ste dobro došli te da kolegice i kolege imaju za vas i vremena i razumijevanja. Ukoliko imate suprotna iskustva svakako vas molim da ih podijelite sa mnom i sa svojom udrugom na lokalnoj razini pa ćemo zajednički  tražiti promjene. Imala sam prilike čuti na jednom od skupova od članova udruga multiple skleroze da  socijalni radnici odbijaju zaprimiti neke zahtjeve. Moram reći da je to za mene bilo vrlo neugodno saznanje jer tko bi vas trebao razumjeti više od socijalnog radnika, i tko bi vam trebao više pomagati budući je pomaganje u osnovi naše profesije. Stoga svima preporuka; “Inzistirajte na svojim zahtjevima i obavezno ih predajte u pismenom obliku/a po potrebi zatražite i dokaz da vam je zahtjev zaprimljen.

       Kada nastupe faze poboljšanja vašeg zdravlja, ukoliko ste u kategoriji radno sposobnog stanovništva ( u dobi od 15 do 65 godina starosti) svakako ćete se okušati i u upoznavanju sustava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nema puno programa niti potrebe na tržištu radne snage koji bi vama osigurao i omogućio zapošljavanje, no nigdje ne treba odustajati i treba otvarati vrata koja nam se nađu na putu.

        Kada se definitivno potvrde vaše dijagnoze, te ukoliko je vaša bolest nastupila u vrijeme vaše zaposlenosti, te ako imate ostvaren određen broj godina radnog staža, upoznat ćete i sustav mirovinskog osiguranja kroz ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu, utvrđivanje stupnja vašeg tjelesnog oštećenja te ostala prava vezano uz invaliditet.

         Da se vratimo socijalnoj skrbi. Najčešći  upiti i najčešća prava koja su obuhvaćena sustavom u kojem radim su: doplatak za pomoć i njegu , osobna invalidnina, status njegovatelja i status roditelja njegovatelja. Uspoređujući broj oboljelih u RH od multiple skleroze  i broj korisnika u sustavu socijalne skrbi ( za usporedbu sam odabrala  Centar za socijalnu skrb Zaprešić ) ustvrdila bih da  imamo negdje 3-5% korisnika sa dijagnozom multiple skleroze a koji koriste neko od prava iz sustava socijalne skrbi.

          Osim ovih prava, koja traju  sve dok postoje propisani uvjeti, oboljeli od multiple skleroze mogu biti i korisnici zajamčene minimalne naknade, jednokratnih naknada a u nekoj životnoj dobi ako nemaju obitelj koja im pomaže te bliže niti daljnje rodbine, mogu ostvariti pravo na uslugu privremenog ili dugotrajnog smještaja u nekoj od ustanova socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji.Za što duži boravak u svom domu a radi osiguravanja adekvatne skrbi, moguće je priznati i usluge pomoći u kući; od dostave obroka u kuću do pomoći u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova i vaših obaveza izvan kuće.Za sva navedena prava i usluge odluke donosi Centar za socijalnu skrb.

Prava i usluge ostvaruju se uz znanje i suglasnost korisnika a ukoliko to oni nisu u mogućnosti izraziti, uz znanje i suglasnost njihovih roditelja odnosno skrbnika.

           Kakav je izazov pred nama, djelatnicima i zaposlenicima u socijalnoj skrbi vezano uz skrb o oboljelima od multiple skleroze? Izazov je vrlo sličan kao kod svakog pojedinog korisnika koji zakuca na naša vrata; moramo saslušati korisnika, uputiti ga u mogućnosti korištenja pojedinog prava, sačiniti plan zajedničkih aktivnosti pri ostvarivanju prava, po potrebi uključiti članove obitelji u rješavanje problema, što sve zajedno čini utiranje puta za jednu dobru buduću suradnju i savladavanje prepreka u ostvarivanju prava i usluga  osoba oboljelih od multiple skleroze.

Izazov je nadalje omogućiti oboljelima od multiple skleroze ostati što je duže moguće u vlastitoj obitelji ili samostalnom funkcioniranju ukoliko osobe žive same. To podrazumijeva i sve resurse lokalne zajednice koja isto tako mora biti upoznata sa potrebama korisnika i u skladu sa svojim resursima ulagati u kvalitetniji život  oboljelih.

Organizacije kao što su Crveni križ te druge nevladine udruge , Centri za pružanje usluga u zajednici također pružanjem svojih usluga trebaju osluškivati i potrebe oboljelih od multiple skleroze. Na tom planu također se od Centra za socijalnu skrb može očekivati angažman u smislu prezentiranja vaših potreba kroz pojedinačne aktivnosti ili putem medija.

Veliku pomoć i podršku vidim u djelovanju vaših udruga na području cijele Hrvatske. Smatram da je njihovo djelovanje vrlo značajno te da je doprinijelo  poboljšanju kvalitete vašeg života kroz aktiviranje osobnih asistenata do niz manifestacija  i javnih istupa koji se za vas poduzimaju.   I za  moj boravak danas s vama,  zaslužna je jedna od vaših udruga a posebice njezini članovi, i sigurna sam  da nam  da će svatko od vas „ubrati“ barem jednu informaciju koja mu je kroz izlaganje ponuđena.

A sada krenimo vodičem kroz prava i usluge u sustavu socijalne skrbi:
Vodic u pravima i uslugama (pdf)

ZA CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ

Đurđica Poduška, dipl.soc.radnica- ravnateljica Centra